BJB Šumperk

Kdo jsme?Jsme společenství lidí, které spojuje víra v Ježíše Krista a jeho oběť za nás. Víra pro nás není formální záležitost a zdaleka nekončí jen v neděli po bohoslužbě.

Jsme křesťanskou protestantskou církví, otevřeným společenstvím, do kterého může přijít každý člověk.

Snažíme se žít s Bohem, a dát i ostatním lidem příležitost zjistit, kdo Bůh je a jaký je život s ním. Ať už toužíte poznat Boha, hledáte odpovědi na otázky po smyslu života, anebo vás jen zajímá, jak to chodí u baptistů, tak jste u nás vítání.

V naší zemi se hlásíme k odkazu anabaptistů (novokřtěnců) z 15. století a spolu s dalšími reformačními církvemi také k duchovnímu odkazu Jednoty bratrské a J. A. Komenského. Jako baptisté nekřtíme nemluvňata, ale ty, kteří už sami - osobně vyznávají svoji víru v Ježíše Krista. Je pro nás důležité, aby se každý člověk dozvěděl srozumitelným způsobem o Kristu a měl možnost ho přijmout. Protože pokud ho člověk odmítne, promarní jedinečnou šanci pro záchranu na věčnost.


Jako baptisté stojíme na principu, že každý místní sbor je církví v pravém slova smyslu. Každý místní sbor je samostatný a nezávislý na jiných sborech nebo na nějakém nadřízeném orgánu. S těmi, kdo sdílejí stejné přesvědčení, se sdružujeme do Bratrské jednoty baptistů (Evropské baptistické federace a Světového svazu baptistů.) Bratrská jednota baptistů není "baptistickou církví", ale je jednotou (svazem) jednotlivých místních církví.


Jako baptisté nemáme pocit výlučnosti a považujeme za své bratry a sestry všechny, kdo věří v Božího Syna Ježíše Krista. Společně s ostatními křesťany vyznáváme „Apoštolské vyznání víry”.